تو این بخش میتونی از بین شهدای مدافع حرم عمه جان امام زمان حضرت زینب کبری 

برای خودت رفیق شهید انتخاب کنی و با کمکشون زندگیتو امام زمانی کنی 

تو این بخش که مختص هدای دفاع مقدس هست میتونی از بین عاشق های امام زمان که جونشون رو برای حفظ ناموس و کشور من وتو فدا کردن یکی رو انتخاب کنی 

و زندگیتو با کمکش امام زمانی کنی

بستن