مرکز تخصصی ترک گناه
مرور رده

دین

شیطان شناسی – قسمت (3)

ابلیس فرشته بود یا جن؟ گروهی ازجمله ابن مسعود و ابن عبّاس براین باورند که شیطان فرشته بود و در میان فرشتگان قرار داشت. مرحوم شیخ طوسی نیز این دیدگاه را برگزیده است. و افزون بر ظاهر تفاسیر، از ششمین امام نور (ع) نیز همین نکته…

شیطان شناسی – قسمت (2)

فلسفه آفرینش شیطان بسیاری می‌پرسند : شیطان که موجود اغواگری است ، اصلاً چرا آفریده شد و فلسفه وجود او چیست ؟ در پاسخ می‌گوییم : اولاً خداوند شیطان را ، شیطان نیافرید ، به این دلیل که سال‌ها همنشین فرشتگان و بر فطرت پاک بود ، ولی…

شیطان شناسی – قسمت (1)

تعریف واژه شیطان واژه «شَیْطان» در فرهنگ عرب، به هر سرکش و حق‌ستیزی خواه انسان، خواه حیوان و یا جِنّ اطلاق می‌شود؛ به همین جهت در قرآن شریف «شیاطین‌الجنّ والانس» آمده است. واژه «رَجیم» بر وزن «فَعیل» از «رَجَمَ» به مفهوم…