مرکز تخصصی ترک گناه
مرور رده

شیطان شناسی

شیطان شناسی – قسمت (1)

تعریف واژه شیطان واژه «شَیْطان» در فرهنگ عرب، به هر سرکش و حق‌ستیزی خواه انسان، خواه حیوان و یا جِنّ اطلاق می‌شود؛ به همین جهت در قرآن شریف «شیاطین‌الجنّ والانس» آمده است. واژه «رَجیم» بر وزن «فَعیل» از «رَجَمَ» به مفهوم…