مرکز تخصصی ترک گناه
مرور رده

پادکست

دانلود پادکست سبک زندگی مهدوی – استاد ملایی

سبک زندگی مهدوی انسان بی هدف چون مرده ای متحرک است . چرا که هدف است که انسان را به تلاش ، تحرک و انتظار جهت رسیدن به مطلوب وا می دارد. هرچه هدف والاتر باشد انسان قیمتی تر است . چه هدفی والاتر از امام زمان و انتظار برای ظهور…

دانلود پادکست صوتی وظایف منتظران استاد جعفری

ما نسبت به تحقق ظهور چه وظایفی داریم اولین وظیفه ما معرفت به امام زمان است که اگر محقق شود بقیه مسائل هم حل میشود معرفت امام یعنی چه ؟ یعنی بفهمیم امام چه هدفی را دنبال میکند ؟ چه دغدغه ای دارد؟ وما چه باید بکنیم؟ بفهمیم…

دانلود پادکست روی موج صداقت استاد شجاعی

صداقت  راستگویی كلید طلایی گنج مقصود است كه در دارالملك ایمان نهفته است و كسی بی آن، نه ره به سوی سرای ایمان می برد و نه به گنج پربهای دیانت و شریعت دست می یابد. پیشوای راستان، از راستی به عنوان پایه دین و ستون ایمان یاد می كند و…