مرکز تخصصی ترک گناه
مرور رده

استاد رائفی پور

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ازدواج مهدوی |صوتی + تصویری

ازدواج مهدوی ازدواج علاوه بر آرامش رواني و ارضاي غريزه جنسي، تعهّد و تكامل اجتماعي را در پي داشته و زمينه ساز بروز استعدادها و توانمندي هاي نهفته دروني مي گردد. شهيد مطهّري درباره نقش ارزنده ازدواج مي گويد: «… يك پختگي و…