مرکز تخصصی ترک گناه

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور عید بیعت 98 (تمدن مهدوی)

سخنرانی استاد رائفی پور عید بیعت ۹۸

 

به همراه: مداحی حاج محمدرضا طاهری + مداحی کربلایی حسین طاهری + مداحی کربلایی محمد حسین پویانفر + ویدیو هنرنمایی با شِن + میثاق نامه

١۶ آبان ٩٨ – تهران

(تصویری – ۲۸ دقیقه)

دانلود با کیفیت ۳۶۰p:

لینک مستقیم / ۱۱۷ مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / ۹۵ مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / ۱۱۷ مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت ۷۲۰p:

لینک مستقیم / ۳۰۷ مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / ۲۱۴ مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / ۳۰۷ مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت ۱۰۸۰p:

لینک مستقیم / ۶۴۹ مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / ۴۷۱ مگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم  /  ۶۶۴  مگابایت / لینک کمکی


(صوتی – ۲۸ دقیقه)

دانلود با کیفیت ۲۴kbps:

لینک مستقیم / ۵ مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / ۵ مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / ۵ مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / ۵ مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت ۸۰kbps:

لینک مستقیم / ۱۶ مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / ۱۶ مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / ۱۶ مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / ۱۶ مگابایت / لینک کمکی


قرائت میثاق نامه توسط استاد رائفی پور

(تصویری – ۸ دقیقه)

دانلود با کیفیت ۳۶۰p:

لینک مستقیم / ۴۶ مگابایت /دریافت

لینک مستقیم / ۳۲ مگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم  /  ۳۴  مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت ۷۲۰p:

لینک مستقیم / ۱۱۸ مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / ۸۳ مگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم  /  ۱۱۹  مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت ۱۰۸۰p:

لینک مستقیم / ۳۴۱ مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / ۱۸۰ مگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم  /  ۲۰۴  مگابایت / لینک کمکی


هنرنمایی با شِن – خانم فاطمه عبادی


(تصویری – ۶ دقیقه)

دانلود با کیفیت ۳۶۰p:

لینک مستقیم / ۳۶ مگابایت /دریافت

لینک مستقیم / ۲۵ مگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم  /  ۲۹  مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت ۷۲۰p:

لینک مستقیم / ۱۰۰ مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / ۶۸ مگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم  /  ۱۰۱  مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت ۱۰۸۰p:

لینک مستقیم / ۲۰۷ مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / ۱۴۷ مگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم  /  ۱۷۳  مگابایت / لینک کمکی


مداحی حاج محمدرضا طاهری


(تصویری – ۱۸ دقیقه)

دانلود با کیفیت ۳۶۰p:

لینک مستقیم / ۷۹ مگابایت /دریافت

لینک مستقیم / ۵۵ مگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم  /  ۸۲  مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت ۷۲۰p:

لینک مستقیم / ۱۹۳ مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / ۱۳۹ مگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم  /  ۲۸۷  مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت ۱۰۸۰p:

لینک مستقیم / ۳۹۵ مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / ۲۹۵ مگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم  /  ۴۰۸  مگابایت / لینک کمکی


مداحی کربلایی حسین طاهری


(تصویری – ۸ دقیقه)

دانلود با کیفیت ۳۶۰p:

لینک مستقیم / ۶۳ مگابایت /دریافت

لینک مستقیم / ۴۴ مگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم  /  ۳۸  مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت ۷۲۰p:

لینک مستقیم / ۱۵۹ مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / ۱۱۳ مگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم  /  ۱۳۲  مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت ۱۰۸۰p:

لینک مستقیم / ۳۰۹ مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / ۲۳۶ مگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم  /  ۲۲۷  مگابایت / لینک کمکی


مداحی کربلایی محمد حسین پویانفر


(تصویری – ۶ دقیقه)

 

دانلود با کیفیت ۳۶۰p:

لینک مستقیم / ۵۳ مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / ۳۸ مگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم  /  ۳۱  مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت ۷۲۰p:

لینک مستقیم / ۱۳۴ مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / ۹۷ مگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم  /  ۱۰۸  مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت ۱۰۸۰p:

لینک مستقیم / ۲۵۴ مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / ۱۹۱ مگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم  /  ۱۸۵  مگابایت / لینک کمکی


برگرفته از مصاف 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.