مرکز تخصصی ترک گناه
مرور برچسب

حماسه ای برای آزادی بیان از اسارت رسانه

دانلود سخنرانی استاد پناهیان – حماسه ای برای آزادی بیان از اسارت رسانه

دانلود سخنرانی استاد پناهیان دانلود سخنرانی استاد پناهیان - حماسه ای برای آزادی بیان از اسارت رسان محرم 98  دانشگاه هنر 12 جلسه جلسه1(98/06/19): صوتی: مدت: 49دقیقه |دریافت با کیفیت:  تصویری:…