مرکز تخصصی ترک گناه
مرور برچسب

لاک جیغ تا خدا جدید

از لاک جیغ تا خدا- سمانه شهشهانی – تاثیر گذار

 این قسمت: خانم سمانه شهشهانی  مستند لاک جیغ تا خدا دانلود دانلود برنامه ای که می تواند زندگی شما را تغییر دهد. "از لاک جیغ تا خدا" ماجرای تغییر افراد را به تصویر می کشد. این برنامه قصد دارد با هدف تکریم حجاب و…