مرکز تخصصی ترک گناه

دانلود سخنرانی استاد پناهیان گناه چیست ؟ توبه چگونه است؟

  • زمان: رمضان 98
  • مکان: مسجد امام صادق(ع)، میدان فلسطین
  • تعداد: 26 جلسه
  • موضوع سخنرانی: گناه چیست؟ توبه چگونه است؟

 

معرفی بحث:
گناه چیست؟ آیا گناه صرفاً کاری است که خدا را ناراحت می‌کند؟! یا اینکه گناه اولاً ضربه‌زدن به خود است! اتفاقاً آدم باید تعجب کند که «من به خودم ضربه زده‌ام؛ خدایا، شما چرا ناراحت شدی؟» پاسخ این است: چون خدا تو را به‌شدت دوست دارد…

 

جلسه اول |  گناه و توبه؛ دو مقوله عجیب

جلسه دوم چرا خداوند گناه ما که به خودمان لطمه می‌زند را ناپسند می‌داند و آن را معصیت خودش می‌داند؟

جلسه سوم |

جلسه چهارم اهمیت فرمان پذیرفتن انسان در رابطه با مولا

جلسه پنجم | پاسخ به دو سؤال: چرا دین به تبیین و تبلیغ نیاز دارد؟ چرا عده‌ای احکام دین را مسخره می‌کنند؟

جلسه ششم نظم و برنامه ریزی داشتن، قدم اول برای متقاعد شدن به دینداری و گناه نکردن


جلسه هفتم | ابعاد بیشتری در مورد ضرورت برنامهریزی در زندگی

متن


جلسه هشتم قدم دوم برای متقاعد شدن به دینداری: آدم‌ها باید منفعت‌طلب و خودخواه باشند

جلسه نهم بلندنظری و منفعت‌طلبی، ضرورتی برای دینداری و دوری از گناه

جلسه دهم ضرورت ادبیات صحیح برای تبیین منفعت‌طلبی و دینداری

جلسه یازدهم شرایط منفعت‌طلبی برای عاشق شدن   

جلسه دوازدهم اهل مسابقه بودن؛ ضرورتی برای دینداری و دوری از گناه

جلسه سیزدهم زندگی در جهانی حساب‌شده؛ مقدمه ترک گناه

جلسه چهاردهم جمع بندی مقدمات متقاعد شدن برای دینداری

جلسه پانزدهم پنجمین عامل برای متقاعد شدن به دینداری: باور معاد و توجه به حیات آخرت

جلسه شانزدهم |

جلسه هفدهم گناه؛ عامل دوری از خدا به عنوان مهمترین و بالاترین هدف انسان

جلسه هجدهم | بیدار شدن حس پرستش

جلسه نوزدهم اهمیت کفر به طاغوت برای پرستش خدا

جلسه بیستم برخی از تفاوت‌های بندگی خدا و بندگی غیرخدا

جلسه بیست و یکم اطاعت از فرمان خدا و اطاعت از فرمان رسول خدا

جلسه بیست و دوم تبعیت از ولی خدا در زمان غیبت

منبع سایت استاد پناهیان – بیان معنوی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.